آموزش حل مشکل Directory Listing در Filezilla

مشکل فایل زیلا

در نسخه های جدید فایل زیلا معمولا خطای Failed To retrieve directory listing رخ میدهد که در واقع نمیتوان هیچ فایلی را برروی سرور آپلود یا  از سرور دانلود کرد ! خطاهای زیر عموما این مشکل را ایجاد میکنند : ادامه مطلب…