تحریم های هاست کنترل ، ریسلو

Monday, July 24, 2017

با توجه به تحریم شرکت ریسلو ، از این به بعد تمامی دامنه های بین المللی مشتریان به شرکت معتبر OPENSRS طرف قرارداد با ما منتقل خواهند شد.

همچنین از این به بعد دامنه های ثبتی ، در OPENSRS ثبت میشوند. عملیات انتقال هم به این شرکت انجام میشود.

نکته : انتقال دامنه ، یک سال به اعتبار دامنه اضافه میکند و زمان باقی مانده به سررسید دامنه به آن اضافه خواهد شد !

برای تایید عملیات انتقال کافیست وارد اکانت خود شوید


تیم پشتیبانی مفیدهاست