میزبانی وب لینوکس ایران

هاست لینوکس ایران

پلن پایه


 
25,000 ریال
ماهانه

تحویل آنی ، امکان درخواست آی پی اختصاصی وجود ندارد


هرنوع دامنه قابلیت اتصال دامنه

دارد قابلیت ارتقا به پلن های دیگر

دارد پشتیبانی آنلاین

دارد نصب رایگان اسکریپت

50 مگابایت فضا

15 گیگابایت پهنای باند

22000 تومان قیمت سالیانه

5.6 + قابلیت تغییر به نسخه های جدیدتر نسخه php

6 نسخه ioncube

1 آدرس ایمیل

1 بانک MySql

1 ساب دامین

1 دسترسی FTP

ندارد ادان دامین

ندارد پارک دامین

سی پنل کنترل پنل

انجینکس | لایت اسپید وب سرویس

دارد بکاپ

SSD - SolidFire ساختار هارد

Cloud - OpenStack نوع بستر

Centos - Debian سیستم عامل

1Gbps شبکه

پلن برنزی


 
40,000 ریال
ماهانه

تحویل آنی ، امکان درخواست آی پی اختصاصی فراهم است


هرنوع دامنه قابلیت اتصال دامنه

دارد قابلیت ارتقا به پلن های دیگر

دارد پشتیبانی آنلاین

دارد نصب رایگان اسکریپت

100 مگابایت فضا

15 گیگابایت پهنای باند

34000 تومان قیمت سالیانه

5.6 + قابلیت تغییر به نسخه های جدیدتر نسخه php

6 نسخه ioncube

نامحدود آدرس ایمیل

نامحدود بانک MySql

نامحدود ساب دامین

نامحدود دسترسی FTP

1 ادان دامین

5 پارک دامین

سی پنل کنترل پنل

انجینکس | لایت اسپید وب سرویس

روزانه ، هفتگی بکاپ

SSD - SolidFire ساختار هارد

Cloud - OpenStack نوع بستر

CentOS - Debian سیستم عامل

1Gbps شبکه

پلن تیتانیوم


 
50,000 ریال
ماهانه

تحویل آنی ، امکان درخواست آی پی اختصاصی فراهم است


هرنوع دامنه قابلیت اتصال دامنه

دارد قابلیت ارتقا به پلن های دیگر

دارد پشتیبانی آنلاین

دارد نصب رایگان اسکریپت

200 مگابایت فضا

20 گیگابایت پهنای باند

47000 تومان قیمت سالیانه

5.6 + قابلیت تغییر به نسخه های جدیدتر نسخه php

6 نسخه ioncube

نامحدود آدرس ایمیل

نامحدود بانک MySql

نامحدود ساب دامین

نامحدود دسترسی FTP

2 ادان دامین

10 پارک دامین

سی پنل کنترل پنل

انجینکس | لایت اسپید وب سرویس

روزانه ، هفتگی بکاپ

SSD - SolidFire ساختار هارد

Cloud - OpenStack نوع بستر

CentOS - Debian سیستم عامل

1Gbps شبکه

پلن نقره ای


 
80,000 ریال
ماهانه

تحویل آنی ، امکان درخواست آی پی اختصاصی فراهم است


هرنوع دامنه قابلیت اتصال دامنه

دارد قابلیت ارتقا به پلن های دیگر

دارد پشتیبانی آنلاین

دارد نصب رایگان اسکریپت

500 مگابایت فضا

30 گیگابایت پهنای باند

75000 تومان قیمت سالیانه

5.6 + قابلیت تغییر به نسخه های جدیدتر نسخه php

6 نسخه ioncube

نامحدود آدرس ایمیل

نامحدود بانک MySql

نامحدود ساب دامین

نامحدود دسترسی FTP

3 ادان دامین

20 پارک دامین

سی پنل کنترل پنل

انجینکس | لایت اسپید وب سرویس

روزانه ، هفتگی بکاپ

SSD - SolidFire ساختار هارد

Cloud - OpenStack نوع بستر

CentOS - Debian سیستم عامل

1Gbps شبکه

پلن طلایی


 
100,000 ریال
ماهانه

تحویل آنی ، امکان درخواست آی پی اختصاصی فراهم است


هرنوع دامنه قابلیت اتصال دامنه

دارد قابلیت ارتقا به پلن های دیگر

دارد پشتیبانی آنلاین

دارد نصب رایگان اسکریپت

1000 مگابایت فضا

40 گیگابایت پهنای باند

91000 تومان قیمت سالیانه

5.6 + قابلیت تغییر به نسخه های جدیدتر نسخه php

6 نسخه ioncube

نامحدود آدرس ایمیل

نامحدود بانک MySql

نامحدود ساب دامین

نامحدود دسترسی FTP

4 ادان دامین

30 پارک دامین

سی پنل کنترل پنل

انجینکس | لایت اسپید وب سرویس

روزانه ، هفتگی بکاپ

SSD - SolidFire ساختار هارد

Cloud - OpenStack نوع بستر

CentOS - Debian سیستم عامل

1Gbps شبکه

پلن تجاری خاص 1


 
165,000 ریال
ماهانه

تحویل آنی ، امکان درخواست آی پی اختصاصی فراهم است


هرنوع دامنه قابلیت اتصال دامنه

دارد قابلیت ارتقا به پلن های دیگر

دارد پشتیبانی آنلاین

دارد نصب رایگان اسکریپت

3000 مگابایت فضا

45 گیگابایت پهنای باند

165000 تومان قیمت سالیانه

5.6 + قابلیت تغییر به نسخه های جدیدتر نسخه php

6 نسخه ioncube

نامحدود آدرس ایمیل

نامحدود بانک MySql

نامحدود ساب دامین

نامحدود دسترسی FTP

4 ادان دامین

30 پارک دامین

سی پنل کنترل پنل

انجینکس | لایت اسپید وب سرویس

روزانه ، هفتگی بکاپ

SSD - SolidFire ساختار هارد

Cloud - OpenStack نوع بستر

CentOS - Debian سیستم عامل

1Gbps شبکه

پلن تجاری خاص 2


 
275,000 ریال
ماهانه

تحویل آنی ، امکان درخواست آی پی اختصاصی فراهم است


هرنوع دامنه قابلیت اتصال دامنه

دارد قابلیت ارتقا به پلن های دیگر

دارد پشتیبانی آنلاین

دارد نصب رایگان اسکریپت

5000 مگابایت فضا

60 گیگابایت پهنای باند

275000 تومان قیمت سالیانه

5.6 + قابلیت تغییر به نسخه های جدیدتر نسخه php

6 نسخه ioncube

نامحدود آدرس ایمیل

نامحدود بانک MySql

نامحدود ساب دامین

نامحدود دسترسی FTP

4 ادان دامین

30 پارک دامین

سی پنل کنترل پنل

انجینکس | لایت اسپید وب سرویس

روزانه ، هفتگی بکاپ

SSD - SolidFire ساختار هارد

Cloud - OpenStack نوع بستر

CentOS - Debian سیستم عامل

1Gbps شبکه

پلن تجاری خاص 3


 
495,000 ریال
ماهانه

تحویل آنی ، امکان درخواست آی پی اختصاصی فراهم است


هرنوع دامنه قابلیت اتصال دامنه

دارد قابلیت ارتقا به پلن های دیگر

دارد پشتیبانی آنلاین

دارد نصب رایگان اسکریپت

10000 مگابایت فضا

85 گیگابایت پهنای باند

495000 تومان قیمت سالیانه

5.6 + قابلیت تغییر به نسخه های جدیدتر نسخه php

6 نسخه ioncube

نامحدود آدرس ایمیل

نامحدود بانک MySql

نامحدود ساب دامین

نامحدود دسترسی FTP

4 ادان دامین

30 پارک دامین

سی پنل کنترل پنل

انجینکس | لایت اسپید وب سرویس

روزانه ، هفتگی بکاپ

SSD - SolidFire ساختار هارد

Cloud - OpenStack نوع بستر

CentOS - Debian سیستم عامل

1Gbps شبکه