پلن های سرور اختصاصی ایران

سرور اختصاصی ایران

پلن یک


 
3,000,000 ریال
ماهانه

مشخصات این سرویس

4GB DDR2 800Mhz RAM

Quad Core 2.66Ghz CPU

2 تعداد هسته ها

320GB SATA2 میزان فضای HDD

1Gbit/s پورت UPLINK سوییچ

1 (امکان افزودن وجود دارد) اختصاصیIP

دارد دسترسی Root

دارد پشتیبانی 24 ساعته

100GB پهنای باند ماهیانه

ندارد امکان مجازی سازی

رایگان هزینه نصب و راه اندازی کامل سرور

پلن دو


 
4,500,000 ریال
ماهانه

مشخصات این سرویس

8GB DDR2 800Mhz RAM

E3-1230 3.20Ghz CPU

4 تعداد هسته ها

500GB SATA2 میزان فضای HDD

1Gbit/s پورت UPLINK سوییچ

2 (امکان افزودن وجود دارد) اختصاصیIP

دارد دسترسی Root

دارد پشتیبانی 24 ساعته

100GB پهنای باند ماهیانه

دارد امکان مجازی سازی

رایگان هزینه نصب و راه اندازی کامل سرور

پلن سه


 
6,000,000 ریال
ماهانه

مشخصات این سرویس

16GB DDR3 1333Mhz RAM

E3-1240v2 3.40Ghz CPU

8 تعداد هسته ها

1000GB SATA3 میزان فضای HDD

1Gbit/s پورت UPLINK سوییچ

2 (امکان افزودن وجود دارد) اختصاصیIP

دارد دسترسی Root

دارد پشتیبانی 24 ساعته

100GB پهنای باند ماهیانه

دارد امکان مجازی سازی

رایگان هزینه نصب و راه اندازی کامل سرور

پلن چهار


 
6,650,000 ریال
ماهانه

مشخصات این سرویس

24GB DDR3 1333Mhz RAM

E3-1240v2 3.40Ghz CPU

8 تعداد هسته ها

1000GB SATA3 میزان فضای HDD

1Gbit/s پورت UPLINK سوییچ

2 (امکان افزودن وجود دارد) اختصاصیIP

دارد دسترسی Root

دارد پشتیبانی 24 ساعته

100GB پهنای باند ماهیانه

دارد امکان مجازی سازی

رایگان هزینه نصب و راه اندازی کامل سرور