بدون پایگاه داده ، فقط جهت دانلود و آپلود

بدون پایگاه داده ، فقط جهت دانلود و آپلود فایل های حجیم و اف تی پی

مقدماتی


 
100,000 ریال
ماهانه

هرنوع اتصال دامنه

دارد پشتیبانی آنلاین

فرانسه محل سرور

15 GB فضا

نامحدود پهنای باند

100000 تومان قیمت سالیانه

ندارد دیتابیس

دارد دسترسی اف تی پی

نامحدود ادآن دامین

نامحدود پارک دامین

سی پنل کنترل پنل

دارد گواهینامه ssl رایگان

دارد امکان تحویل آنی و ارتقا

1 نوع Raid

اقتصادی


 
180,000 ریال
ماهانه

هرنوع اتصال دامنه

دارد پشتیبانی آنلاین

فرانسه محل سرور

30 GB فضا

نامحدود پهنای باند

180000 تومان قیمت سالیانه

ندارد دیتابیس

دارد دسترسی اف تی پی

نامحدود ادآن دامین

نامحدود پارک دامین

سی پنل کنترل پنل

دارد گواهینامه ssl رایگان

دارد امکان تحویل آنی و ارتقا

1 نوع Raid

شرکتی


 
350,000 ریال
ماهانه

هرنوع اتصال دامنه

دارد پشتیبانی آنلاین

فرانسه محل سرور

60 GB فضا

نامحدود پهنای باند

350000 تومان قیمت سالیانه

ندارد دیتابیس

دارد دسترسی اف تی پی

نامحدود ادآن دامین

نامحدود پارک دامین

سی پنل کنترل پنل

دارد گواهینامه ssl رایگان

دارد امکان تحویل آنی و ارتقا

1 نوع Raid

حرفه ای


 
650,000 ریال
ماهانه

هرنوع اتصال دامنه

دارد پشتیبانی آنلاین

فرانسه محل سرور

120 GB فضا

نامحدود پهنای باند

650000 تومان قیمت سالیانه

ندارد دیتابیس

دارد دسترسی اف تی پی

نامحدود ادآن دامین

نامحدود پارک دامین

سی پنل کنترل پنل

دارد گواهینامه ssl رایگان

دارد امکان تحویل آنی و ارتقا

1 نوع Raid