هاست ویندوز Plesk ایران

هاست ویندوز

پلن مقدماتی


 
30,000 ریال
ماهانه

تحویل آنی


50 مگابایت فضا

15 گیگابایت پهنای باند

22000 تومان قیمت سالیانه

نامحدود آدرس ایمیل

نامحدود MSSql 2017

نامحدود بانک MySql

نامحدود ساب دامین

نامحدود دسترسی FTP

1 ادان دامین

نامحدود پارک دامین

ویندوز سرور2016 سیستم عامل

IIS 10 وب سرویس

4.6 dotNet FrameWork

Plesk کنترل پنل

5.6 نسخه php

روزانه ، هفتگی بکاپ

پلن زمرد


 
40,000 ریال
ماهانه

تحویل آنی


100 مگابایت فضا

15 گیگابایت پهنای باند

32000 تومان قیمت سالیانه

نامحدود آدرس ایمیل

نامحدود MSSql 2017

نامحدود بانک MySql

نامحدود ساب دامین

نامحدود دسترسی FTP

1 ادان دامین

نامحدود پارک دامین

ویندوز سرور2016 سیستم عامل

IIS 10 وب سرویس

4.6 dotNet FrameWork

Plesk کنترل پنل

5.6 نسخه php

روزانه ، هفتگی بکاپ

پلن یاقوت


 
60,000 ریال
ماهانه

تحویل آنی


200 مگابایت فضا

20 گیگابایت پهنای باند

52000 تومان قیمت سالیانه

نامحدود آدرس ایمیل

نامحدود MSSql 2017

نامحدود بانک MySql

نامحدود ساب دامین

نامحدود دسترسی FTP

1 ادان دامین

نامحدود پارک دامین

ویندوز سرور2016 سیستم عامل

IIS 10 وب سرویس

4.6 dotNet FrameWork

Plesk کنترل پنل

5.6 نسخه php

روزانه ، هفتگی بکاپ

پلن الماس


 
90,000 ریال
ماهانه

تحویل آنی


500 مگابایت فضا

30 گیگابایت پهنای باند

87000 تومان قیمت سالیانه

نامحدود آدرس ایمیل

نامحدود MSSql 2017

نامحدود بانک MySql

نامحدود ساب دامین

نامحدود دسترسی FTP

1 ادان دامین

نامحدود پارک دامین

ویندوز سرور2016 سیستم عامل

IIS 10 وب سرویس

4.6 dotNet FrameWork

Plesk کنترل پنل

5.6 نسخه php

روزانه ، هفتگی بکاپ

پلن برلیان


 
110,000 ریال
ماهانه

تحویل آنی


1000 مگابایت فضا

40 گیگابایت پهنای باند

117000 تومان قیمت سالیانه

نامحدود آدرس ایمیل

نامحدود MSSql 2017

نامحدود بانک MySql

نامحدود ساب دامین

نامحدود دسترسی FTP

1 ادان دامین

نامحدود پارک دامین

ویندوز سرور2016 سیستم عامل

IIS 10 وب سرویس

4.6 dotNet FrameWork

Plesk کنترل پنل

5.6 نسخه php

روزانه ، هفتگی بکاپ

پلن تجاری خاص 1


 
4,000,000 ریال
سالانه

هارد SSD
تحویل آنی


2 گیگابایت فضا

40 گیگابایت پهنای باند

نامحدود آدرس ایمیل

5 MSSql 2012

نامحدود بانک MySql

نامحدود ساب دامین

نامحدود دسترسی FTP

1 ادان دامین

نامحدود پارک دامین

ویندوز سرور2008 سیستم عامل

IIS 8 وب سرویس

4.5 dotNet FrameWork

MSPControl کنترل پنل

3 وبسایت اضافه

روزانه ، هفتگی بکاپ

پلن تجاری خاص 2


 
7,000,000 ریال
سالانه

هارد SSD
تحویل آنی


5 گیگابایت فضا

50 گیگابایت پهنای باند

نامحدود آدرس ایمیل

7 MSSql 2012

نامحدود بانک MySql

نامحدود ساب دامین

نامحدود دسترسی FTP

1 ادان دامین

نامحدود پارک دامین

ویندوز سرور2008 سیستم عامل

IIS 8 وب سرویس

4.5 dotNet FrameWork

MSPControl کنترل پنل

3 وبسایت اضافه

روزانه ، هفتگی بکاپ

پلن تجاری خاص 3


 
11,000,000 ریال
سالانه

هارد SSD
تحویل آنی


10 گیگابایت فضا

100 گیگابایت پهنای باند

نامحدود آدرس ایمیل

10 MSSql 2012

نامحدود بانک MySql

نامحدود ساب دامین

نامحدود دسترسی FTP

نامحدود ادان دامین

نامحدود پارک دامین

ویندوز سرور2008 سیستم عامل

IIS 8 وب سرویس

4.5 dotNet FrameWork

MSPControl کنترل پنل

4 وبسایت اضافه

روزانه ، هفتگی بکاپ

پلن تجاری خاص 4


 
20,000,000 ریال
سالانه

هارد SSD
تحویل آنی


20 گیگابایت فضا

200 گیگابایت پهنای باند

نامحدود آدرس ایمیل

نامحدود MSSql 2012

نامحدود بانک MySql

نامحدود ساب دامین

نامحدود دسترسی FTP

نامحدود ادان دامین

نامحدود پارک دامین

ویندوز سرور2008 سیستم عامل

IIS 8 وب سرویس

4.5 dotNet FrameWork

MSPControl کنترل پنل

5 وبسایت اضافه

روزانه ، هفتگی بکاپ